fb

قصيدة رائعة من الشعر الشعبي العراقي لشاعر مجهول : الله واضح!

24 تموز (يوليو) 2016

شما أگول الضحكة كبرت ..

تكبر وياها شظايا ....

ناس تركض عَ العيشة ....

وناس تركض عَ (اللحايا) ..

وهذا مرجع ...ذاك آية ...

وهذا كافر لأن ما عنده ولاية ..

داسوا گبالي حلم أصغر فقير

وداسوا گبالي حلم أكبر شريفة ...

وباگوا الهور وكحل طينه ..

وگذلته ...

وفرعوا گبالي الصريفة ...

وأحنا يومية نتعارك عَ السقيفة ..

العالم يسألونا

يمته أعلى الگمر نبني محطه ؟؟

وأحنه نسأل

(ليش صار أول خليفه ) ؟؟

شعب مدري بيش حاير ؟!!

ما يفكر عمره لحظة

وگضه كل عمره خساير

ناس ختلت بالتقية

وناس ختلت بالسواتر

وناس لبست خرزة سودة

ونزعت ثياب الضماير

وناس أصلاً ما يهمها كل شي صاير

السني عنده الشيعي كافر

والشيعي عنده السني كافر

والعمايم وحدة تهد على وحدة

وصايرة فصول و عشاير !

شعب مدري بيش حاير

وشعب مدري ليوين راجع ؟

الناس ملت من وضعها

وعينها اعلى (الله) تباوع

وشيله لمّت كل ولدها

ونامت بگيض التقاطع

والاطفال الحافية الذبّت جنطها

وطلعت تجدي اعلى الخبزة

ترست وجوه الشوارع

وحايرة تحج الحكومة

وباقية تخمس المراجع

هدّموا أحلام الطفولة

وترسوا الديرة جوامع

و آنه ملّيت أرد اعاتب

كافي يومية نتعارك عَ المذاهب

كافي كلمن لام ربعه

وطالع الغبشة يحارب

أبنوا فكرة

ارسموا صورة

خرّجوا طالب

ربّوا للطفلة گصايب

حطّوا ضحكة بوجه كل إنسان شايب

فرحوا جيل بعمره ما شاف سعادة

ولا تزيدون الوكت ضيم ومصايب

الدين ما يحتاج فتّوى

وجنة (الله) انخلقت لكل طينة طيبة

الجنة مو بس للگرايب

و (الله) واضح

ما تهمّه الناس تسجد

بس يهمّه الناس لو عاشت حبايب ...

fb